Współorganizatorem spotkania jest NASK

Zapraszamy przedstawicieli urzędów i instytucji administracji publicznej do udziału w spotkaniu, podczas którego będziemy chcieli praktycznie spojrzeć na kwestię cyberbezpieczeństwa. Pokażemy pełną perspektywę – od skali makro, czyli działania w skali państwa, na poziomie systemów, rozwiązań krajowych i branżowych, aż do poziomu danych organizacji, gdzie trzeba być przygotowanym na różnorodne cyberzagrożenia i być gotowym do właściwej obrony i obsługi incydentów.

Na każdym z tych szczebli ważne jest umiejętne powiązanie technologii ze zbieraniem, przetwarzanie i dystrybuowaniem danych i informacji ważnych dla obszaru cyberbezpieczeństwa. Chcielibyśmy w gronie menadżerów sektora publicznego, odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa wspólnie porozmawiać o dalszych działaniach i optymalnych kierunkach koniecznych zmian.

Spotkanie ma charakter zamknięty i jest dostępne wyłącznie dla zaproszonych uczestników.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU


  • Dedykowane spotkanie ściśle dla menedżerów bezpieczeństwa z sektora publicznego
  • W trakcie pokażemy praktyczne studia przypadków z instytucji publicznych w Polsce
  • W programie Forum wystąpią kluczowe osoby tworzące państwowy system cyberbezpieczeństwa w Polsce
  • Drugiego dnia czeka na Państwa praktyczny blok warsztatowy o obsłudze incydentów i analizie warsztatowej

OSOBA KONTAKTOWA


Ewelina Gajowiak

ewelina.gajowiak@evention.pl
tel. kom.: 570 611 811
tel. 22 266 09 58

AGENDA

PIERWSZY DZIEŃ FORUM (14 listopada 2017 r.)
Lawendowe Termy

12:00 – 13:00
Przyjazd uczestników
12:30 – 13:15
Rejestracja uczestników, powitalna kawa i poczęstunek
13:15 – 13:30
Powitanie uczestników i słowo wprowadzające w tematykę Forum

Michal Ostrowski,
Regional Director, FireEye

Marek Stefański,
Dyrektor Pionu Projektów Strategicznych, NASK

Dyrektor Pionu Projektów Strategicznych Państwowego Instytutu Badawczego NASK, z którym związany jest od 2011 roku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Systemów Informatycznych. Menadżer - od 1994 r. odpowiedzialny za zarządzanie w firmach z branży teleinformatycznej. Doradca zarządów dużych podmiotów krajowych, również administracji publicznej, w zakresie biznesowym, organizacyjnym oraz inwestycyjnym i pozyskiwania kapitału.

13:30 – 14:00
Działania i plany Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze cyberbezpieczeństwa

Krzysztof Silicki,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

W latach 2001-2013 Krzysztof Silicki był Dyrektorem ds. Technicznych w instytucie badawczym NASK. Od 2004 jest Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), jako członek Rady Zarządzającej tej agencji. Od roku 2014 jest również członkiem Rady Wykonawczej ENISA. Od roku 2016 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej agencji. Jest założycielem pierwszego w Polsce zespołu reagującego na incydenty naruszające bezpieczeństwo w sieci – CERT NASK, działającego współcześnie jako CERT Polska. Pomysłodawca i wieloletni szef organizowanej przez NASK od 1997 r. konferencji „SECURE” – pierwszej w Polsce konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa IT. Ekspert w zespołach roboczych administracji państwowej, Komisji Europejskiej oraz ENISA. Autor ekspertyz, opracowań i wielu wystąpień dotyczących tematyki cyberbezpieczeństwa.

14:00 – 14:30
Inicjatywy koordynowane przez NASK i NC Cyber
Co możemy wspólnie zrobić dla cyberbezpieczeństwa Polski – propozycja dla sektora publicznego.

Juliusz Brzostek,
Dyrektor NC Cyber, NASK

Od 1 sierpnia 2016 r. na stanowisku Dyrektora Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber), które funkcjonuje w ramach NASK. Głównym zadaniem NC Cyber jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony. Juliusz Brzostek z NASK związany jest od 2002 roku. Od 2010 roku był kierownikiem Zespołu Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz programu Executive MBA w Szkole Biznesu PW.

14:30 – 15:15
Metodyka planowania zdolności i struktur organizacyjnych do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni.

Mirosław Maj,
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Jest doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach, w tym propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję. Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study.

15:15 – 15:45
Przerwa kawowa
15:45 – 16:15
Studium przypadku - Budowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu w wymiarze praktycznym  na przykładzie MSZ.
Prezentacja zagrożeń i wdrożonych mechanizmów ochrony czyli jak wiele można  osiągnąć możliwie małym nakładem środków.

Adam Szczurko,
Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

16:15 – 16:55
Cyber Security: Strategic Trends and Warning*

Kah-Kin Ho,
Senior Director, Public Sector, FireEye

Pomaga instytucjom publicznym w rozwoju ich dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, uczestnicząc również w pracach regulacyjnych w tym obszarze w Europie. Wcześniej przez 20 lat pracował w Cisco, ostatnio na stanowisko Head of Strategic Security, gdzie współtworzył strategie produktową i usługową tej firmy w zakresie cyberbezpieczeńśtwa. Uczestniczył w grupie doradczej Europolu – European Cybercrime Center (EC3) i był wykładowcą w obszarze strategii cyberbezpieczeństwa na uczelni ETH w Zurichu.

16:55 – 17:30
Trendy w cyberzagrożeniach
Dlaczego klasyczne systemy ochrony nie są wystarczającym zabezpieczeniem? Czego potrzebujemy dzisiaj  i czego porzebować będziemy już wkrótce?

Tomasz Pietrzyk,
Consulting Systems Engineer, FireEye

Od ponad 10 lat rozwija w praktyce swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT. Aktualnie pełni rolę Konsultanta ds. Rozwiązań Bezpieczeństwa IT w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie FireEye. Zajmuje się doradztwem technicznym w doborze i budowie rozwiązań do ochrony przed zaawansowanymi atakami. Jego głównym punktem zainteresowań są rozwiązania działające w warstwie sieci - wykorzystuje każdą okazję aby rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. Tomasz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył także studia MBA.

17:30 – 18:45
Czas wolny
18:45
Wyjazd na kolację do Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
19:00 – 00:00
Kolacja na zamku

Dołącz do uczestników spotkania

DNI
0
-8
GODZINY
-1
-1
MINUTY
-2
-1
SEKUNDY
-5
-3

DRUGI DZIEŃ FORUM (15 listopada 2017 r.)
WARSZTATY PRAKTYCZNE

9:30 – 11:00 
Analiza powłamaniowa - dobre praktyki.
Co (z)robić, jak już mleko się wyleje – studium przypadku realnego włamania do środowiska IT i właściwego postępowania mającego na celu likwidację zagrożenia, ustalenie przyczyn, podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Tomasz Pietrzyk,
Consulting Systems Engineer, FireEye
Od ponad 10 lat rozwija w praktyce swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT. Aktualnie pełni rolę Konsultanta ds. Rozwiązań Bezpieczeństwa IT w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie FireEye. Zajmuje się doradztwem technicznym w doborze i budowie rozwiązań do ochrony przed zaawansowanymi atakami. Jego głównym punktem zainteresowań są rozwiązania działające w warstwie sieci - wykorzystuje każdą okazję aby rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. Tomasz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył także studia MBA.

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 
Pokaz praktyczny obsługi incydentu bezpieczeństwa.
Demo postępowania w przypadku wystąpienia poważnego incydentu.

Tomasz Pietrzyk,
Consulting Systems Engineer, FireEye

Od ponad 10 lat rozwija w praktyce swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT. Aktualnie pełni rolę Konsultanta ds. Rozwiązań Bezpieczeństwa IT w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie FireEye. Zajmuje się doradztwem technicznym w doborze i budowie rozwiązań do ochrony przed zaawansowanymi atakami. Jego głównym punktem zainteresowań są rozwiązania działające w warstwie sieci - wykorzystuje każdą okazję aby rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. Tomasz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył także studia MBA.

13:00 – 13:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Michal Ostrowski,
Regional Director, FireEye

Marek Stefański,
Dyrektor Pionu Projektów Strategicznych, NASK

Dyrektor Pionu Projektów Strategicznych Państwowego Instytutu Badawczego NASK, z którym związany jest od 2011 roku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Systemów Informatycznych. Menadżer - od 1994 r. odpowiedzialny za zarządzanie w firmach z branży teleinformatycznej. Doradca zarządów dużych podmiotów krajowych, również administracji publicznej, w zakresie biznesowym, organizacyjnym oraz inwestycyjnym i pozyskiwania kapitału.

13:30 - 14:30
Obiad i wyjazd uczestników

*Prezentacja odbędzie się w języku angielskim

MIEJSCE FORUM


Forum odbędzie się w:

Lawendowych Termach

abp. Jakuba Świnki 10, 99-210 Uniejów

Wieczorna kolacja odbędzie się na:

Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję zakończyła się.

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT MERYTORYCZNY

WSPARCIE ORGANIZACYJNE